Skip Navigation LinksHome / Klantenservice / Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Netwerk VSP B.V. (handelend onder de naam Spotta), hierna te noemen: "Spotta", streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vind je algemene informatie over hoe wij met jouw gegevens omgaan. Waar nodig vind je per dienst of product een aanvullende privacyverklaring waarin meer specifiek wordt aangegeven welke gegevens worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt.

Gebruik aanmeldingsgegevens
Om gebruik te kunnen maken van onze producten en diensten moet je meestal een aanmeldingsprocedure doorlopen, waarbij je gevraagd wordt een aantal gegevens in te vullen zoals naam, adres, woonplaats, postcode, geslacht, e-mailadres en bankrekeningnummer. De aanmeldingsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen, om te factureren en om automatische incasso mogelijk te maken. Ook willen wij je graag regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen of interessante aanbiedingen (zie ook hierna onder Actuele informatie).

E-mailadres
Je e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om de opdracht te kunnen bevestigen en voor klachtafhandeling.

Spotta besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in zijn dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van je gegevens.

Analyse van gegevens en cookies

De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de website en je computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Je persoonlijke gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.

Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoef je dan niet opnieuw je gegevens in te voeren.

De meeste internetbrowsers bieden je de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om je vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Meer informatie over cookies kun je vinden op www.cookiecentral.com/faq of op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx .

Ontvangers van gegevens

Je gegevens die door Spotta worden verzameld en gebruikt, zijn toegankelijk voor de medewerkers van Spotta, die de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Er zijn in beginsel geen externe partijen die de gegevens ontvangen, behalve voor het geven van actuele informatie over producten en diensten indien je gegevens daarvoor mogen worden gebruikt (zie daarvoor hierna onder Actuele informatie). Het kan ook voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld.

In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Actuele informatie

Wij houden je graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en producten van Spotta en (gerelateerde) bedrijven, die daarvoor je voor communicatie benodigde gegevens kunnen ontvangen. Indien je deze informatie niet meer wilt ontvangen of niet wilt dat de daarvoor benodigde communicatiegegevens aan andere (gerelateerde) bedrijven worden verstrekt, kun je hier <afmeldlink toevoegen> afmelden.

Wijzigingen

Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op deze website bekend gemaakt.

Vragen

Voor vragen over deze verklaring of over de producten en diensten kun je per e-mail contact opnemen met de Klantenservice via het reactieformulier.

Je kunt de Spotta Klantenservice ook bellen op 088 868 22 22, van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur.

 

ico
Adres toevoegen
Voeg hieronder een adres toe aan uw adressenboek.

Vestigingsinformatie

Adreslijst

    Contactpersoon

    ico
    Newsletter subscription form html content.